Monthly Archives: June 2014

Gorilla Glass, Audi A2 и въобще, безидейност отвсякъде…

Posted by & filed under .

Напоследък ме гони липса на желание да изразявам себе си. Или пък, въпросът не е в липсата на желание, а в липсата на какво да изразявам. Сигурно затъпявам, кой знае. Нали, казват, че това неминуемо се случва с възрастта, но старите кучета компенсирали с опит. Докато решат да ги приспят, предполагам… Иначе, от доста време […]